Borang Pendaftaran KontraktorTerma pendaftaran : Dengan menghantar borang ini, saya mengakui bahawa semua maklumat yang diberi adalah benar. Saya juga bersetuju bahawa pihak Lembaga Perumahan Negeri Pulau Pinang (LPNPP) berhak untuk membuat semakan atas maklumat yang telah saya berikan. Jika didapati maklumat yang diberikan tidak benar, maka penawaran kerja undi yang ditawarkan akan terbatal secara automatik dan saya tidak akan menuntut apa-apa kerugian disebabkan maklumat yang tidak benar tersebut.