Maklumat Projek

  

TREE O

Jenis Rumah RUMAH MAMPU MILIK C3 (MAKSIMA RM300,000)
Kategori Rumah RUMAH PANGSA
Jumlah Unit 1240
Baki Unit Semasa 99
Lokasi SUNGAI ARA
Pegawai Pengurus UNIT RUMAH MAMPU MILIK
Nombor Telefon 046505404
Alamat DIAMAWARD (M) SDN BHD
Pemaju HUNZA (PENANG INTERNATIONAL COMMERCIAL CITY) SDN. BHD.
Alamat Pemaju 163E-19-01 & 20-01
HUNZA TOWER
KELAWEI ROAD
10250
No. Telefon 04-2290888
E-mel WWW.HUNZAGROUP.COM