SYARAT-SYARAT PERMOHONAN TPM80PP

Lembaga Perumahan Negeri Pulau Pinang (LPNPP) selaku urusetia kepada Tabung Penyelenggaraan Maksima 80 Pulau Pinang telah memperkenalkan dua (2) jenis borang permohonan iaitu :
i. Borang Am; dan
ii. Borang Lif

- Peratus pembiayaan oleh kerajaan negeri adalah 20% sehingga 80% daripada kos keseluruhan projek.

Borang Am
- Bagi permohonan kerja yang melibatkan skop tangki air, bumbung, pengecatan, turapan jalan dan kerja-kerja awam yang lain.

Borang Lif
- Bagi permohonan yang melibatkan skop selenggara lif sahaja.
- Permohonan ini adalah terbuka sepanjang tahun melibatkan perumahan swasta yang layak melibatkan rumah bernilai RM150,000.00 ke bawah.

logo

Borang Permohonan TPM80PP - AM
  • BUMBUNG
  • TANGKI AIR
  • SISTEM PERPAIPAN
  • KERJA-KERJA MENGECAT
  • PENURAPAN JALAN
  • ELEKTIK
  • BINA/SELENGGARA TEMBOK/PAGAR
  • LAIN-LAIN