Mission

Melaksanakan aktiviti khidmat membimbing kepada warga organisasi;
Membantu pegawai yang memerlukan bantuan dalam menghadapi permasalahan dalam kehidupan;
Berperanan sebagai perantara antara pegawai dengan Pegawai Psikologi dalam membuat saringan kesesuaian masalah; dan
Mewujudkan hubungan baik dengan pihak pengurusan sumber manusia di agensi bagi memudahkan pelaksanaan aktiviti AKRAB