Policy

Memastikan penggubalan dasar-dasar perumahan negeri dikemaskini dari semasa ke semasa;

 
Memastikan pembekalan rumah mampu milik yang mencukupi berdasarkan kepada pematuhan dasar perumahan negeri;
 
Memastikan penawaran rumah mampu milik dan rumah sewa (RSKN/PPR) dibuat kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana yang layak;
 
Mengurus permohonan bantuan penyelenggaraan bagi Perumahan Awam Kerajaan Negeri dan perumahan swasta yang layak;
 
Mengurus permohonan pindah hak milik bagi Rumah Mampu Milik A (RMM A)  dan Rumah Mampu Milik B (RMM B) bagi pihak Kerajaan Negeri; dan
 
Menerajui projek Pembaharuan Semula (Urban Regeneration) melibatkan skim-skim perumahan yang usang dan tidak lagi kos efektif untuk diselenggara.