Frequently Asked Questions

01

Di manakah borang RSN/PPR boleh diperolehi?

Melalui laman sesawang erumah/pejabat erumah
02

Apakah sebab permohonan ditolak.

Antara sebab utama permohonan ditolak adalah:
  1. Pendapatan seisi rumah melebihi syarat kelayakan
  2. Telah memiliki rumah yang masih berkeadaan baik
  3. Tapak cadangan tidak sesuai
  4. Geran hakmilik mempunyai masalah / sekatan