Vission

Menjadikan AKRAB penggerak Pembangunan Modal Insan dalam Pengurusan Sumber Manusia