Maklumat untuk dihubungi

LEMBAGA PERUMAHAN NEGERI PULAU PINANG

Tingkat 20, Komtar
10503 Pulau Pinang

Tel. : +604-6505392
Fax : +604-2622904
Emel : admin@lpnpp.gov.my