Maklumat untuk dihubungi

LEMBAGA PERUMAHAN NEGERI PULAU PINANG

Tingkat 20, Komtar
10503 Pulau Pinang

Tel. : 04-2290014
Emel : admin@lpnpp.gov.my