Maklumat untuk dihubungi

LEMBAGA PERUMAHAN NEGERI PULAU PINANG

Tingkat 20, Komtar
10503 Pulau Pinang

Tel. : +604-6505336
Fax : +604-2622904