Soalan Lazim

01

APAKAH CARA UNTUK MENYALURKAN SEBARANG ADUAN, PERTANYAAN, CADANGAN ATAU PENGHARGAAN TERHADAP PERKHIDMATAN YANG DITAWARKAN OLEH LEMBAGA PERUMAHAN NEGERI PULAU PINANG (LPNPP)?

Sebarang aduan, pertanyaan, cadangan dan penghargaan kepada LPNPP boleh dibuat dengan mengakses terus melalui portal ini di menu ePerkhidmatan, submenu Aduan.

02

APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN RUMAH MAMPU MILIK?

Skim Perumahan Rumah Mampu Milik (RMM) merupakan inisiatif Kerajaan Negeri Pulau Pinang untuk menyediakan rumah kepada penduduk negeri Pulau Pinang yang berpendapatan rendah dan masih belum memiliki rumah. Skim perumahan ini adalah selaras dengan Rancangan Struktur Negeri Pulau Pinang 2020 (RSNPP) yang diwartakan pada 28 Jun 2007 iaitu melibatkan pembinaan Rumah Kos Rendah (RMM A) dan Rumah Kos Sederhana Rendah (RMM B). Berkuatkuasa mulai 26 Ogos 2014, Kerajaan Negeri meluluskan Garis Panduan Penyediaan Skim Perumahan 100% Rumah Mampu Milik di mana kategori baru skim perumahan iaitu RMM C diwujudkan.

 
03

APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN RUMAH SEWA KERAJAAN NEGERI?

Rumah Sewa Kerajaan Negeri adalah satu program kerajaan kepada yang    berkelayakan serta memenuhi keperluan tempat kediaman bagi golongan berpendapatan rendah (B40). RSKN terdiri daripada 2 jenis program iaitu Rumah Sewa Kerajaan (RSK) dan Rumah PPR (Program Perumahan Rakyat). Kadar sewa unit Skim Disewa adalah serendah RM100.00 sebulan tidak termasuk kos penyelenggaraan.

04

APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN RUMAH SEWA BELI?

Rumah Sewa Beli adalah satu skim sewaan bertempoh dari 15 hingga 20 tahun yang akan dipindah milik kepada penghuni setelah selesai bayaran.

05

BAGAIMANAKAH SAYA INGIN MEMOHON RMM,RSKN ATAU RUMAH SEWA BELI ?

Semua permohonan RMM, RSKN dan Rumah Sewa Beli boleh dibuat secara atas talian melalui portal ini di menu ePerkhidmatan atau melalui Borang PN1 bagi RMM dan Rumah Sewa Beli manakala Borang PN3 bagi RSKN. Dokumen sokongan perlu dihantar ke pentadbiran ini melalui serahan tangan atau secara pos.

 
06

BAGAIMANAKAH SAYA INGIN MENYEMAK STATUS PERMOHONAN RMM, RSKN ATAU RUMAH SEWA BELI ?

Semakan permohonan RMM, RSKN dan Rumah Sewa Beli boleh dibuat secara atas talian melalui portal ini di menu ePerkhidmatan.

 
07

BAGAIMANAKAH SAYA INGIN MENGEMASKINI PERMOHONAN YANG TELAH DIBUAT SEBELUM INI?

Semua permohonan pengemaskinian maklumat bagi pemohon RMM, RSKN dan Rumah Sewa Beli boleh dibuat secara atas talian melalui portal ini di menu ePerkhidmatan atau melalui Borang PN1 atau PN3. Dokumen sokongan perlu dihantar ke pentadbiran ini melalui serahan tangan atau secara pos.

 
08

BAGAIMANAKAH SAYA INGIN MEMOHON PERUNTUKAN TPM80PP?

Mulai 2022, semua permohonan TPM80PP mestilah dibuat secara atas talian melalui portal ini di menu ePerkhidmatan, submenu TPM80PP.