Maklumat Projek

  

TAMAN SERULING EMAS (SEWA BELI)

Jenis Rumah RUMAH MAMPU MILIK A (RM42,000)
Kategori Rumah RUMAH PANGSA
Jumlah Unit 51
Baki Unit Semasa 40
Lokasi JAWI
Pegawai Pengurus UNIT RTO
Nombor Telefon 046505594
Alamat LEMBAGA PERUMAHAN NEGERI PULAU PINANG
Pemaju LEMBAGA PERUMAHAN NEGERI PULAU PINANG
Alamat Pemaju TINGKAT 20, KOMTAR

10503
No. Telefon 04-2621957
E-mel -