Maklumat Projek

  

TAMAN SUNGAI DURI PERMAI (SEWA BELI)

Jenis Rumah RUMAH MAMPU MILIK A (RM42,000)
Kategori Rumah RUMAH KLASTER
Jumlah Unit 104
Baki Unit Semasa 30
Lokasi SUNGAI BAKAP
Pegawai Pengurus UNIT RTO
Nombor Telefon 046505594
Alamat LEMBAGA PERUMAHAN NEGERI PULAU PINANG
Pemaju LEMBAGA PERUMAHAN NEGERI PULAU PINANG
Alamat Pemaju TINGKAT 20, KOMTAR

10503
No. Telefon 04-2621957
E-mel -