Maklumat Projek

  

FAIRVIEW RESIDENCE

Jenis Rumah RUMAH MAMPU MILIK C3 (MAKSIMA RM300,000)
Kategori Rumah RUMAH PANGSA
Jumlah Unit 575
Baki Unit Semasa 11
Lokasi SUNGAI ARA
Pegawai Pengurus UNIT RUMAH MAMPU MILIK
Nombor Telefon 046505404
Alamat POTENTIAL DUAL SDN BHD
Pemaju POTENTIAL DUAL SDN. BHD
Alamat Pemaju 347-V TINGKAT PEMANCAR

11700
No. Telefon 04-2264087
E-mel