PERUBAHAN TALIAN HOTLINE

This image for Image Layouts addon
This image for Image Layouts addon
This image for Image Layouts addon

Perubahan Talian Hotline

Lembaga Perumahan Negeri Pulau Pinang (LPNPP) di dalam proses untuk menaiktaraf daripada menggunakan telefon pejabat analog kepada penggunaan Private Automatic Branch Exchange (PABX). Panggilan anda akan terus disalurkan dalam 3 kali deringan. Perubahan ini akan berkuatkuasa pada 1 Februari 2024. Sebarang panggilan akan disalurkan secara berpusat dan dipanggilkan ke pegawai meja.

Perincian direktori mengikut portfolio adalah seperti berikut:

Selamat datang ke Lembaga Perumahan Negeri Pulau Pinang

Untuk berurusan dengan Bahagian Pengurusan, tekan 1

Bahagian Pembangunan dan Bahagian Rumah Mampu Milik, sila tekan 2

Bahagian Teknikal, tekan 3

Bahagian Pengurusan Rancangan Perumahan Awam, tekan 4

Bahagian Penguatkuasa, Bahagian Undang-Undang, dan Unit Hakmilik, tekan 5

Unit Komunikasi Korporat dan Integriti, tekan 6

Bahagian Teknologi Maklumat, tekan 7

Bahagian Kewangan, tekan 8

Pejabat Pengurus Besar, tekan 9 atau

Untuk mendapatkan bantuan daripada Operator Khidmat Pelanggan kami, tekan 0
Maklumat Lanjut